دوره آموزش اندروید


پروژه در گیت هاب
می تونید پروژه از گیت هاب به اندروید استودیو اضافه کنید و تغییراتی که هر جلسه اعمال می شه رو ببینید